Ett axplock av våra

Vetenskapligt baserade metoder

Neuroledarskap

Inom Neuroledarskap har man kopplat ihop forskning på hjärnans biologiska djupt, nedärvda funktioner med dagens syn på ledarskap och organisation. 

 

Hur vi kan lära oss att  öka förståelsen för oss själva, våra reaktioner och agerande i samspel och samarbete med andra. Hur vi kan möta varandra på ett produktivt och anpassningsbart sätt. 

 

Det leder till en ökad förmåga att tänka klart, lära, ta effektiva beslut, hantera fördomar, hitta mer kreativa lösningar, öka kapacitet att fokusera på mål och uppgifter, effektivt hantera stress, inta en positiv attityd samt optimera graden av motivation.

EQ - Emotionell Intelligens

Forskningen visar att IQ står för endast 10-20% av orsaken till en persons framgångar i arbetslivet medan EQ står för 80-90%.

 

Emotionell intelligens har visat sig vara en mycket viktig faktor i modernt ledarskap, där man genom flertalet undersökningar kan påvisa att 25% av affärs resultatet direkt kan hänvisas till det emotionella klimatet i företaget.

 

Den ledare som kan skapa goda relationer, engagemang och trivsel skapar samtidigt ett bättre resultat. Man har också påvisat i att framgångsrika högpresterande chefer är signifikant mer emotionellt intelligenta än övriga.